~*~KALiMAH TAUHiD~*~~**~TiADA TUHAN KECUALi ALLAH, MUHAMMAD RASULULLAH pd SETiAP KERLiPAN & PD SETiAP NAFAS Sbyk LuasNYA APA YG ADA pd iLMU ALLAH ~**~

~*~SOLATLah KiTa, Sebelum KiTa diSOLATkan~*~


~*~PLS OPEN this WEB with MOZILLA FIREFOX or INTERNET EXPLORER...for BEST Results, Tq (^^,)

AL_QURAN Video+ TerJemahan

~*~*~*~

HADIS ~ PESANAN RASUL KITA, UTK UMATNYA TERSAYANG!!!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*[PerHaTiKan MuTiARA KATANYA]
~~*~~[PerHaTiKan MuTiARA KATANYA]
~~**~~[PerHaTiKan MuTiARA KATANYA]
~~***~~[PerHaTiKan MuTiARA KATANYA]
~*~*~*~* ~*~ ~*~
PESAN Rasululah S.A.W
“Sesungguhnya PALING diRASA BERAT oleh seOrg MUNAFIK, ADALAH melaksanakan SOLAT ISYA' dan SOLAT SUBUH. Sekiranya mereka tahu akan ke AGUNGAN PAHALAnya, NISCAYA mereka mendatanginya (ke MASJID, SOLAT berJEMAAH) sekalipun dlm keadaan MERANGKAK2
(HR Bukhari Muslim)

~*~ “Sesungguhnya ALLAH akan mgumpulkan Org2 MUNAFIK dan 0rg2 KAFIR di dlm JAHANNAM
(An Nisa:140).

SOLAT BERJEMAAH LEBIH TINGGI 27 DERAJAT DIBANDING SOLAT SENDIRI“
(HR Bukhari – Muslim)

~*~ Download Audio Kuliah
***
~***~أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (Setelah diterangkan) APAKAH mereka[KAMU] SENGAJA tidak berUSAHA MEMAHAMI serta meMIKIRkan isi Al-QURAN? ATAU HATI mereka TERKUNCI RAPAT (yg mghalangnya drpda MENERIMA AJARAN Al-QURAN)? (QS Muhamad: 24) ~*~*~***~

Thursday, October 27, 2011

ZIKIR JAHAR[Kuat suara]

Tazkeerah Tasauf - ZIKIR JAHAR Menurut Nas dan Qaul Ulama'

by Abd Jamil Lam Al-Qadiri on Friday, October 21, 2011 at 3:18pm
DZIKIR JAHAR
Menurut Nas dan Qaul Ulama’

Hadis Ibnu Umar Radhiallahu anhuma yang berkata :

Sabda Muhammadur Rasulullah S.A.W. : “Jika kamu melewai taman-taman Syurga maka berseronok-seronoklah. Para Sahabat pun bertanya : “Apakah Taman-taman Syurga itu ya Rasulullah?” Rasulullah S.A.W. bersabda :HALAQAH (majlis) ZIKIR! Kerana sesungguhnya Allah S.W.T. mempunyai Malaikat-malaikat yang berkeliaran mencari halaqah zikir, maka jika mereka mendapati majlis zikir itu, mereka akan bertindan-tindan atas mereka.” [Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan selain dari keduanya]

Berdzikir dengan metode jahar memiliki sandaran kuat dari Al-Qur’an dan Hadits. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala :

“Maka jika engkau telah menunaikan solat, berdzikirlah kepada Allah dengan keadaan berdiri, duduk dan berbaring”. [QS. An-Nisaa’ : 103]

Diriwayatkan dalam Sahih Muslim :

Dari Ibnu ’Abbas Ra. Berkata : "Bahawasanya dzikir dengan suara keras setelah selesai solat wajib adalah biasa pada masa Rasulullah S.A.W." Kata Ibnu ’Abbas, “Aku segera tahu bahawa mereka telah selesai solat, kalau suara mereka membaca dzikir telah kedengaran.” [Lihat Sahih Muslim I, Bab Solat. Hal senada juga diungkapkan oleh al Bukhari (lihat: Sahih al Bukhari hal : 109, Juz I)]

“Dari Abu Hurairah R.A. bahawasanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Allah berfirman : ‘Aku bergantung kepada prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku menyertainya ketika mereka berdzikir. Apabila mereka menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Aku sebut dirinya di dalam diri-Ku. Apabila mereka menyebut-Ku di tempat yang ramai, maka Aku sebut mereka di tempat yang lebih ramai dari itu.”

As-Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Rhm. mengatakan bahawa hadits ini menunjukkan bahawa menyebut di tempat keramaian itu (fil-Mala-i) tidak lain adalah berdzikir jahar (dengan suara keras), agar seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar apa yang mereka sebutkan (dari dzikirnya itu). [Abwabul Faraj, Pen. Al Haramain, tth., hal. 366]

Habib Ali bin Hasan al Aththas dalam Kitabnya Al Qirthas juga mengungkapkan hadits di atas untuk mendukung dalil dzikir dengan jahar. Selanjutnya beliau mengatakan bahawa tanda syukur adalah memperjelas sesuatu dan tanda kufur adalah menyembunyikannya.

Dan itulah yang dimaksud dengan ‘dzikrullah’ dengan mengeraskan suaranya dan menyebarluaskannya. [Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 190]

“Dari Zaid bin Aslam R.A. bahawasanya Ibnu Adra’ berkata : Saya telah berjalan bersama Nabi S.A.W. di suatu malam, maka Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang berdzikir dengan mengangkat suara (suara yang keras) di dalam masjid. Aku bertanya kepada beliau S.A.W. : ‘Wahai Rasulullah, barangkali orang ini (yang sedang berdzikir dengan suara keras) itu sedang menunjuk?’ Baginda bersabda : ‘Tidak, akan tetapi ia sedang merintih (mengeluh)!‘

Para pendidik rohani (mursyid) masa lalu menyatakan dengan berbagai landasan eksperimennya bahawa “Orang-orang yang mubtadi (pemula) dan bagi orang-orang yang menuntut terbukanya pintu hati adalah wajib berjahar dalam zikirnya.”

Syaikh Abdul Wahhab asy Sya’rani Rahimahullahu Ta’ala berkata:
   “Sesungguhnya sebagian besar Ulama’ Ahli Tasauf telah mufakat bahawasanya wajib atas murid itu berdzikir dengan jahar, yakni dengan menyaringkan akan suaranya dan didalamkannya. Dan berdzikir dengan sirri dan perlahan-lahan itu tidak akan memberi faedah kepadanya untuk menaikkan kepada martabat yang tinggi” [Lihat Siyarus Salikin, Abdush Shomad Palembani, III: 191]

Habib Abdullah bin Alwi al Haddad Rhm. mengungkapkan dalam dalam suatu kitabnya:

“Telah bersabda Nabi S.A.W. : “Sebaik-baik dzikir adalah zikir khofi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang cukup”.
Andaikata kamu menjalankan zikir dengan ikhlas kerana Allah di dalam zikirnya dan tidak mewas-waskan (mengganggu) orang lain yang sedang solat dan tidak membuat orang yang sedang membaca Al-Qur’an menjadi kacau bacaannya kerana dzikir itu, maka tidaklah apa-apa berdzikir jahar.
Hal yang demikian itu tidak dilarang bahkan disunatkan, dan dicintai walaupun keadaan dzikir itu berjama’ah. Mereka berkumpul untuk berdzikir kepada Allah sesuai dengan apa yang telah kami terangkan dengan ikhlas dan tidak mewaswaskan orang-orang yang sedang solat dan membaca Al-Qur’an, dan sebagainya, maka dzikir seperti itu disunatkan dan sangat dianjurkan. [An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 50]

“Para jama’ah dari kalangan Thoriqat Sufi mengangkat suara keras ketika berzikir, dan mereka berjama’ah ketika berzikir, hal yang demikian itu merupakan metode thoriqat yang sudah umum/dikenal”. [An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 51]

Berzikir jahar yang dimaksud adalah berzikir dengan suara keras yang sempurna, sehingga bahagian atas kepala hingga kaki mereka itu bergerak. Dan seutama-utama zikir jahar adalah berdiri, dengan menghentak, bergerak teratur dari hujung rambut hingga hujung kaki, hingga seluruh jasadnya turut merasakan Keagungan dan Kebesaran Allah ‘Azza wa Jalla.
(Al-Minahus Saniyyah, Abd. Wahab as Sya’rani)

Dalam kitab Taswiful Asma’, hal. 33 diterangkan:

“Adapun bergoyang-goyang di kala berdzikir itu dianjurkan, kerana telah meriwayatkan Al-Hafizh Abu Nu’aim dengan sanadnya dari Saiyidina Ali Karamallahu wajhahu (semoga Allah memuliakan wajahnya) bahawa sesungguhnya beliau pada suatu hari telah mensifati keadaan Sahabat dengan katanya:
"Adalah mereka (para Sahabat) apabila berdzikir kepada Allah bergoyang-goyang seperti bergoyangnya pohon kayu ketika datangnya angin kencang, dan mengalir air matanya pada pakaiannya."

Telah berkata Syekh kita yang ‘Arif, Jamaluddin al Bushthami (semoga Allah Ta’ala menyucikan rohnya): ‘Ini merupakan perkataan yang jelas, sesungguhnya Sahabat-sahabat (semoga Allah meridhai mereka) bergoyang-goyang ketika berdzikir dengan gerakan yang keras ke kanan dan ke kiri. Sesungguhnya berdzikir seperti itu menyerupai bergeraknya kayu pada waktu datangnya angin kencang.”

Keunggulan dzikir jahar itu adalah seperti yang dikatakan seorang Ulama’ Ahli Tasauf:

“Apabila seorang murid berdzikir kepada Tuhannya ‘Azza wa Jalla dengan sangat kuat dan semangat yang tinggi, niscaya dilipat baginya maqam-maqam thoriqah dengan sangat cepat tanpa halangan. Maka dalam waktu sesaat (relatif singkat) ia dapat menempuh jalan (derajat) yang tidak mampu ditempuh oleh orang lain selama waktu sebulan atau lebih.”

Syekhul Hadits, Maulana Zakaria Khandalawi mengatakan :
"Sebahagian orang mengatakan bahawa dzikir jahar (dzikir dengan mengeraskkan suara) adalah termasuk bid’ah dan perbuatan yang tiada dibolehkan). Pendapat ini adalah menunjukkan bahawa pengetahuan mereka itu di dalam hadits adalah sangat tipis."

Maulana Abdul Hayy Rahimahullahu Ta’ala mengarang sebuah risalah yang berjudul ‘Shabahatul Fikri’. Beliau menukil di dalam risalahnya itu sebanyak 50 hadits yang menjadi dasar bahawa dzikir jahar itu disunnahkan’. [Fadhilat zikir, Muh Zakariya Khandalawi. Terj. HM. Yaqoob Ansari, Penang
Malaysia, hal 72]

Dan dzikir jahar itu dianjurkan dengan berjama’ah, dikarenakan dzikir dalam berjama’ahitu lebih banyak membekas di hati dan berpengaruh dalam mengangkat hijab. Rasulullah S.A.W. bersabda:
“Tiadalah duduk suatu kaum berdzikir (menyebut nama Allah ‘Azza wa Jalla) melainkan mereka dinaungi oleh para Malaikat, dipenuhi oleh rahmat Allah dan mereka diberikan ketenangan hati, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka itu dihadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya”.
[At Targhib wat Tarhib, II: 404]

Imam al Ghazali Rahimahullahu Ta’ala telah mengumpamakan dzikir seorang diri dengan dzikir berjama’ah itu bagaikan adzan orang sendiri dengan adzan berjama’ah. Maka sebagaimana suara-suara muadzin secara kelompok lebih bergema di udara daripada suara seorang muadzin, begitu pula dzikir berjama’ah lebih berpengaruh pada hati seseorang dalam mengangkat hijab, kerana Allah Ta’ala mengumpamakan hati dengan batu. Telah diketahui bahawa batu tidak bisa pecah kecuali dengan kekuatan sekelompok orang yang lebih hebat daripada kekuatan satu orang”. [Al-Minahus Saniyyah, Abd. Wahab as Sya’rani]

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Rhm. Mengatakan:

“Berdzikir itu laksana orang yang membaca Al-Qur’an, yang diperlukan kejelasan ayat dan riwayatnya, dan juga diperlukan keras suaranya, apabila tidak khawatir riya’ dan tidak mengganggu kepada orang solat. Berdzikir seperti itu lebih afdhal, kerana sesungguhnya dzikir yang banyak itu akan melimpah ruah pahalanya kepada yang mendengarnya. Dan manfaat berdzikir jahar itu akan mengetuk hati penyebutnya, menciptakan konsentrasi (fokus) pikirannya terhadap dzikirnya, mengalihkan pendengarannya pada dzikir, menghilangkan rasa mengantuk, serta menambah semangat (bersungguh-sungguh).”
[Bughyatul Mustarsyidin, hal. 48]

Dalam suatu hadits disebutkan:
   “Tidak ada suatu pujian seseorang yang dicintai Allah,
kecuali pujian yang diucapkan dengan suara jelas”.

Seorang penyair mengatakan:
   Dengan suara keras aku telah memujinya tanpa tergagap-gagap, Barang siapa yang memuji kekasihnya tentu tidak tergagap-gagap. [Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 191]


~ Kalam Majnun ~


. .
~***~LadingEMAS~***~

No comments:

~*~*~*~ Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... ~*~*~